Latin Verbs


videó, vidére, vídí, vísum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
videóvidémusvideorvidémur
vidésvidétisvidéris (-re)vidéminí
videtvident vidéturvidentur
 imperfect indicative 
vidébamvidébámusvidébarvidébámur
vidébásvidébátisvidébáris (-re)vidébáminí
vidébatvidébant vidébáturvidébántur
 future indicative
vidébóvidébimusvidéborvidébimur
vidébisvidébitisvidéberis (-re)vidébiminí
vidébitvidébunt vidébiturvidébuntur
 perfect indicative
vídívídimusvísus* sumvísí* sumus
vídistívídistisvísus esvísí estis
víditvídérunt (-re) vísus estvísí sunt
 pluperfect indicative 
víderamvíderámusvísus eramvísí erámus
víderásvíderátisvísus erásvísí erátis
víderatvíderant vísus eratvísí erant
  future perf. indic. 
víderóvíderimusvísus eróvísí erimus
víderisvíderitisvísus erisvísí eritis
víderitvíderint vísus eritvísí erunt
 present subjunctive 
videamvideámusvidearvideámur
videásvideátisvideáris (-re)videáminí
videatvideant videáturvideantur
 imperfect subjunctive 
vidéremvidérémusvidérervidérémur
vidérésvidérétisvidéréris (-re)vidéréminí
vidéretvidérent vidéréturvidérentur
 perfect subjunctive
víderimvíderimusvísus simvísí símus
víderisvíderitisvísus sísvísí sítis
víderitvíderint vísus sitvísí sint
 pluperfect subjunctive 
vídissemvídissémusvísus essemvísí essémus
vídissésvídissétisvísus essésvísí essétis
vídissetvídissent vísus essetvísí essent
 imperative
vidévidéte
 infinitive 
        presentvidérevidérí
        perfectvídissevísus* esse
        futurevísúrus* esse
 participle 
        presentvidéns (-tis)
        perfectvísus*
        futurevísúrus*videndus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: videndí, -ó, um, -ó      supine: vísvídum, -úback to index