Latin Verbs


útor, útí, úsus sum

 present indicative    active singular       active plural   
útorútimur
úteris (-re)útiminí
útiturútuntur
 imperfect indicative 
útébarútébámur
útébáris (-re)útébáminí
útébáturútébántur
 future indicative
útarútémur
útéris (-re)útéminí
útéturútentur
 perfect indicative
úsus* sumúsí* sumus
úsus esúsí estis
úsus estúsí sunt
 pluperfect indicative 
úsus eramúsí erámus
úsus erásúsí erátis
úsus eratúsí erant
  future perf. indic. 
úsus eróúsí erimus
úsus erisúsí eritis
úsus eritúsí erunt
 present subjunctive 
útarútámur
útáris (-re)útáminí
útáturútantur
 imperfect subjunctive 
útererúterémur
úteréris (-re)úteréminí
úteréturúterentur
 perfect subjunctive
úsus simúsí símus
úsus sísúsí sítis
úsus sitúsí sint
 pluperfect subjunctive 
úsus essemúsí essémus
úsus essésúsí essétis
úsus essetúsí essent
 imperative
útereútiminí
 infinitive 
        presentútí
        perfectúsus* esse
        futureúsúrus* esse
 participle    active singular      passive singular   
        presentúténs (-tis)
        perfectúsus*
        futureúsúrus*útendus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: útendí, -ó, um, -ó      supine: úsum, -úback to index