Latin Verbs


suâdeô, suâdêre, suâsî, suâsum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
suâdeôsuâdêmussuâdeorsuâdêmur
suâdêssuâdêtissuâdêris (-re)suâdêminî
suâdetsuâdent suâdêtursuâdentur
 imperfect indicative 
suâdêbamsuâdêbâmussuâdêbarsuâdêbâmur
suâdêbâssuâdêbâtissuâdêbâris (-re)suâdêbâminî
suâdêbatsuâdêbant suâdêbâtursuâdêbântur
 future indicative
suâdêbôsuâdêbimussuâdêborsuâdêbimur
suâdêbissuâdêbitissuâdêberis (-re)suâdêbiminî
suâdêbitsuâdêbunt suâdêbitursuâdêbuntur
 perfect indicative
suâsîsuâsimussuâsus* sumsuâsî* sumus
suâsistîsuâsistissuâsus essuâsî estis
suâsitsuâsêrunt (-re) suâsus estsuâsî sunt
 pluperfect indicative 
suâseramsuâserâmussuâsus eramsuâsî erâmus
suâserâssuâserâtissuâsus erâssuâsî erâtis
suâseratsuâserant suâsus eratsuâsî erant
  future perf. indic. 
suâserôsuâserimussuâsus erôsuâsî erimus
suâserissuâseritissuâsus erissuâsî eritis
suâseritsuâserint suâsus eritsuâsî erunt
 present subjunctive 
suâdeamsuâdeâmussuâdearsuâdeâmur
suâdeâssuâdeâtissuâdeâris (-re)suâdeâminî
suâdeatsuâdeant suâdeâtursuâdeantur
 imperfect subjunctive 
suâdêremsuâdêrêmussuâdêrersuâdêrêmur
suâdêrêssuâdêrêtissuâdêrêris (-re)suâdêrêminî
suâdêretsuâdêrent suâdêrêtursuâdêrentur
 perfect subjunctive
suâserimsuâserimussuâsus simsuâsî sîmus
suâserissuâseritissuâsus sîssuâsî sîtis
suâseritsuâserint suâsus sitsuâsî sint
 pluperfect subjunctive 
suâsissemsuâsissêmussuâsus essemsuâsî essêmus
suâsissêssuâsissêtissuâsus essêssuâsî essêtis
suâsissetsuâsissent suâsus essetsuâsî essent
 imperative
        2suâdêsuâdête
        2, 3suâdêtosuâdêtôte
 infinitive 
        presentsuâdêresuâdêrî
        perfectsuâsissesuâsus esse
        futuresuâsûrus* esse
 participle 
        presentsuâdêns (-tis)
        perfectsuâsus*
        futuresuâsûrus*suâdendus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: suâdendî, -ô, um, -ô      supine: suâsum, - ûback to index