Latin Verbs


moveó, movére, móví, mótum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
moveómovémusmoveormovémur
movésmovétismovéris (-re)movéminí
movetmovent movéturmoventur
 imperfect indicative 
movébammovébámusmovébarmovébámur
movébásmovébátismovébáris (-re)movébáminí
movébatmovébant movébáturmovébántur
 future indicative
movébómovébimusmovébormovébimur
movébismovébitismovéberis (-re)movébiminí
movébitmovébunt movébiturmovébuntur
 perfect indicative
móvímóvimusmótus* summótí* sumus
móvistímóvistismótus esmótí estis
móvitmóvérunt (-re) mótus estmótí sunt
 pluperfect indicative 
móverammóverámusmótus erammótí erámus
móverásmóverátismótus erásmótí erátis
móveratmóverant mótus eratmótí erant
  future perf. indic. 
móverómóverimusmótus erómótí erimus
móverismóveritismótus erismótí eritis
móveritmóverint mótus eritmótí erunt
 present subjunctive 
moveammoveámusmovearmoveámur
moveásmoveátismoveáris (-re)moveáminí
moveatmoveant moveáturmoveantur
 imperfect subjunctive 
movéremmovérémusmovérermovérémur
movérésmovérétismovéréris (-re)movéréminí
movéretmovérent movéréturmovérentur
 perfect subjunctive
móverimmóverimusmótus simmótí símus
móverismóveritismótus sísmótí sítis
móveritmóverint mótus sitmótí sint
 pluperfect subjunctive 
móvissemmóvissémusmótus essemmótí essémus
móvissésmóvissétismótus essésmótí essétis
móvissetmóvissent mótus essetmótí essent
 imperative
movémovéte
 infinitive 
        presentmovéremovérí
        perfectmóvissemótus esse
        futuremótúrus* esse
 participle 
        presentmovéns (-tis)
        perfectmótus*
        futuremótúrus*movendus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: movendí, -ó, um, -ó      supine: mótum, - úback to index