Latin Verbs


júró, júráre, júráví, júrátum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
júrójúrámusjúrorjúrámur
júrásjúrátisjúráris (-re)júráminí
júratjúrant júráturjúrantur
 imperfect indicative 
júrábamjúrábámusjúrábarjúrábámur
júrábásjúrábátisjúrábáris (-re)júrábáminí
júrábatjúrábant júrábáturjúrábántur
 future indicative
júrábójúrábimusjúráborjúrábimur
júrábisjúrábitisjúráberis (-re)júrábiminí
júrábitjúrábunt júrábiturjúrábuntur
 perfect indicative
júrávíjúrávimusjúrátus* sumjúrátí* sumus
júrávistíjúrávistisjúrátus esjúrátí estis
júrávitjúráverunt (-re) júrátus estjúrátí sunt
 pluperfect indicative 
júráveramjúráverámusjúrátus eramjúrátí erámus
júráverásjúráverátisjúrátus erásjúrátí erátis
júráveratjúráverant júrátus eratjúrátí erant
  future perf. indic. 
júráverójúráverimusjúrátus erójúrátí erimus
júráverisjúráveritisjúrátus erisjúrátí eritis
júráveritjúráverint júrátus eritjúrátí erunt
 present subjunctive 
júremjúrémusjúrerjúrémur
júrésjúrétisjúréris (-re)júréminí
júretjúrent júréturjúrentur
 imperfect subjunctive 
júráremjúrárémusjúrárerjúrárémur
júrárésjúrárétisjúráréris (-re)júráréminí
júráretjúrárent júráréturjúrárentur
 perfect subjunctive
júráverimjúráverimusjúrátus simjúrátí símus
júráverisjúráveritisjúrátus sísjúrátí sítis
júráveritjúráverint júrátus sitjúrátí sint
 pluperfect subjunctive 
júrávissemjúrávissémusjúrátus essemjúrátí essémus
júrávissésjúrávissétisjúrátus essésjúrátí essétis
júrávissetjúrávissent júrátus essetjúrátí essent
 imperative
júrájúráte
 infinitive 
        presentjúrárejúrárí
        perfectjúrávissejúrátus* esse
        futurejúrátúrus* esse
 participle 
        presentjúráns (-tis)
        perfectjúrátus*
        futurejúrátúrus*júrandus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: júrandí, -ó, um, -ó      supine: júrátum, - úback to index