Latin Verbs


audió, audíre, audíví, audítum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
audióaudímusaudioraudímur
audísaudítisaudíris (-re)audíminí
auditaudiunt audíturaudiuntur
 imperfect indicative 
audiébamaudiébámusaudiébaraudiébámur
audiébásaudiébátisaudiébáris (-re)audiébáminí
audiébataudiébant audiébáturaudiébantur
 future indicative
audiamaudiémusaudiaraudiémur
audiésaudiétisaudiéris (-re)audiéminí
audietaudient audiéturaudientur
 perfect indicative
audívíaudívímusaudítus* sumaudítí* sumus
audívistíaudívistisaudítus esaudítí estis
audívitaudívérunt (-re) audítus estaudítí sunt
 pluperfect indicative 
audíveramaudíverámusaudítus eramaudítí erámus
audíverásaudíverátisaudítus erásaudítí erátis
audíverataudíverant audítus erataudítí erant
  future perf. indic. 
audíveróaudíverímusaudítus eróaudítí erímus
audíverisaudíveritisaudítus erisaudítí eritis
audíveritaudíverint audítus eritaudítí erunt
 present subjunctive 
audiamaudiámusaudiaraudiámur
audiásaudiátisaudiáris (-re)audiáminí
audiataudiant audiáturaudiantur
 imperfect subjunctive 
audíremaudírémusaudíreraudíremur
audírésaudírétisaudíréris (-re)audíréminí
audíretaudírent audíréturaudírentur
 perfect subjunctive
audíverímaudíverímusaudítus símaudítí símus
audíverisaudíveritisaudítus sísaudítí sítis
audíveritaudíverint audítus sitaudítí sint
 pluperfect subjunctive 
audívissemaudívissémusaudítus essemaudítí essémus
audívissésaudívissétisaudítus essésaudítí essétis
audívissetaudívissent audítus essetaudítí essent
 imperative
audíaudíte
 infinitive 
        presentaudíreaudírí
        perfectaudívisseaudítus esse
        futureaudítúrus* esse
 participle 
        presentaudiéns (-tis)
        perfectaudítus*
        futureaudítúrus*audiendus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: audiendí, -ó, um, -ó      supine: audítum, - úback to index