Latin Verbs


árdeó, árdére, ársí, ársum

 present indicative    active singular       active plural      passive singular       passive plural   
árdeóárdémusárdeorárdémur
árdésárdétisárdéris (-re)árdéminí
árdetárdent árdéturárdentur
 imperfect indicative 
árdébamárdébámusárdébarárdébámur
árdébásárdébátisárdébáris (-re)árdébáminí
árdébatárdébant árdébáturárdébántur
 future indicative
árdébóárdébimusárdéborárdébimur
árdébisárdébitisárdéberis (-re)árdébiminí
árdébitárdébunt árdébiturárdébuntur
 perfect indicative
ársíársimusársus* sumársí* sumus
ársistíársistisársus esársí estis
ársitársérunt (-re) ársus estársí sunt
 pluperfect indicative 
árseramárserámusársus eramársí erámus
árserásárserátisársus erásársí erátis
árseratárserant ársus eratársí erant
  future perf. indic. 
árseróárserimusársus eróársí erimus
árserisárseritisársus erisársí eritis
árseritárserint ársus eritársí erunt
 present subjunctive 
árdeamárdeámusárdearárdeámur
árdeásárdeátisárdeáris (-re)árdeáminí
árdeatárdeant árdeáturárdeantur
 imperfect subjunctive 
árdéremárdérémusárdérerárdérémur
árdérésárdérétisárdéréris (-re)árdéréminí
árdéretárdérent árdéréturárdérentur
 perfect subjunctive
árserimárserimusársus simársí símus
árserisárseritisársus sísársí sítis
árseritárserint ársus sitársí sint
 pluperfect subjunctive 
ársissemársissémusársus essemársí essémus
ársissésársissétisársus essésársí essétis
ársissetársissent ársus essetársí essent
 imperative
        2árdéárdéte
        2, 3árdétoárdétóte
 infinitive 
        presentárdéreárdérí
        perfectársisseársus esse
        futureársúrus* esse
 participle 
        presentárdéns (-tis)
        perfectársus*
        futureársúrus*árdendus*

*declines regularly---like bonus (-a, -um).

gerund: árdendí, -ó, um, -ó      supine: ársum, - úback to index